Update 6.6.2: Product Care 3

S radostí vám představujeme obsah naší připravované aktualizace „Product Care 3“, která je součástí našeho úsilí o neustálé zlepšování hry Rail Nation. Filozofii „Product Care“ vystihuje její název: péče o vaši hru. V každé z těchto aktualizací najdete změny a vylepšení některých nejpoužívanějších funkcí a také mnoho oprav chyb, na které se náš tým zaměřuje.

 

Hlavními prvky této verze jsou vylepšení ergonomie mobilní verze, mnoho opravených chyb, zavedení prémiových průzkumů (podrobnosti o nich najdete zde) a změna pojmenování a zobrazení herních světů v lobby.

 

Abychom předešli záměně herních světů (např. anglických a mezinárodních), vyhověli jazykovým očekáváním při výběru herního světa a také usnadnili pochopení pravidel pro převod zlatých, rozhodli jsme se ve výběru herního světa v lobby změnit „Regiony“ na „Jazyky“: tzn. místo „Německo“ bude nyní „němčina“, „Francie“ bude „francouzština“ atd. Navíc budou odpovídajícím způsobem upraveny přípony herních světů zobrazené na „dlaždicích“ s informacemi o jednotlivých serverech:

 • COM se změní na EN (pro angličtinu) a vlajka OSN bude nahrazena vlajkou Spojeného království.
 • M se změní na INT (pro International – podporovány jsou všechny jazyky)
 • M1 se změní na N (pro severské jazyky – podporovány jsou skandinávské jazyky a angličtina)
 • M4 se změní na EE (pro východní Evropu – podporována čeština, polština, rumunština, ukrajinština a angličtina)

 

Chápeme, že vás tato změna může zpočátku zmást, zejména ty, kteří mají dlouholeté zkušenosti s předchozím způsobem pojmenování. Věříme však, že tato změna přinese větší přehlednost pravidel přenosu zlatých mezi servery a toho, jaký jazyk (jazyky) lze na jednotlivých serverech očekávat.

 

Upozorňujeme, že se mohou objevit nesrovnalosti mezi skutečnou adresou URL serveru (v adresním řádku, pokud hrajete v prohlížeči) a názvy používanými na „dlaždicích“ a popisech herních světů. Nezapomeňte, že na dlaždicích herních světů budeme odkazovat na jejich názvy a čísla.

 

 

Níže najdete podrobný seznam změn v příslušných záložkách.

 • (LOBBY) Abychom zjednodušili identifikaci herních světů, jak je vysvětleno v přehledu nejdůležitějších změn aktulizace, došlo ke změnám zkratek herních světů a menu „Regiony" bylo změněno na menu „Jazyky" (např. M501 je nyní INT501; místo „Německo" je nyní „němčina").
 • (MOBILNÍ) Upravené a přepracované uživatelské rozhraní, které nyní využívá „tlačítkový" design pro všechna horní i spodní menu.
 • (OBCHOD) Přepracované chování indikátoru v obchodě. Nyní se místo vykřičníku bude zobrazovat číslo zobrazující, kolik událostí či akcí je k dispozici v obchodě (může to být přihlašovací bonus k vyzvednutí, aktivní slevová akce, dostupný prémiový průzkum apod.). Přidali jsme také tooltip s podrobnostmi o aktivních událostech a indikátor akce na zlaté bude od nynějška zobrazen jen jednou během probíhající akce.
 • (TUTORIÁL) Do tutoriálu byl přidán indikátor krátkodobých a dlouhodobých úkolů, abychom zlepšili seznámení nových hráčů s hrou a pomohli jim pokračovat v tutoriálu, aniž by se cítili „zaseknutí".
 • (ASOCIACE) Po připojení se k asociaci je zvýrazněno tlačítko „Zobrazit asociaci" místo tlačítka pro zavření dialogu.
 • (JÍZDNÍ PLÁNY) Pokud chybí vagóny pro specifický jízdní plán, tato informace bude zobrazena jako nápověda, ne jako chyba (to mohlo být matoucí, protože to vypadalo jako že s vlakem je něco špatně).
 • (TUTORIÁL) Shrnutí úkolu na obrazovce tutoriálu je nyní viditelnější.
 • (MOBILNÍ) (REGISTRACE) Registrační obrazovka pro „instantní účty" (účty vygenerované bez registrace) byla upravena tak, aby lépe zobrazovala všechny benefity registrace účtu s platnou e-mailovou adresou.
 • (MOBILNÍ) (VÝZKUMNÝ STROM) Přidán popis vylepšení, aby úroveň informací odpovídala těm, které se zobrazují v prohlížeči.
 • (OBCHOD) Prezentace legendární nabídky byla přepracována, aby byla srozumitelnější pro hráče, kteří ji využijí poprvé.
 • (WIDGETY) Nyní je možné aktivovat widgety i v režimu manuálního nastavení jízdního plánu. Ve výchozím nastavení budou zavedeny jako zapnuté, ale lze je vypnout. K dispozici pouze v prohlížeči a na tabletu.
 • (ÚDRŽBA) (BANNER) Banner s informací o údržbě bude po aktivaci zobrazen po celou dobu svého trvání, aby důležité informace zůstaly viditelné. Doteď mnoho herních akcí vedlo ke zmizení banneru a tím pádem mohli hráči propásnout potenciálně důležité zprávy.
 • (UVÍTACÍ OBRAZOVKA) Vyskakovací okno s informacemi o denním bonusu za přihlášení, které se objevovalo po prvním otevření uvítací obrazovky, bylo odstraněno, protože nebylo příliš relevantní.
 • (ASOCIACE) Na obrazovce pro nábor hráčů je filtr pro skrytí neaktivních hráčů implementován ve výchozím nastavení jako vypnutý. Jeho zapnutí vám umožňuje hledat potenciální nové členy výhradně mezi hráči, kteří byli aktivní během posledních tří dnů.
 • (OBCHOD) Startovní balíček je nyní k dispozici do 600 bodů prestiže (předtím to bylo 599).
 • RN-8022 (OBCHOD) (AKCE) Čas zobrazující trvání akce nebyl přesný a musel být opraven.
 • RN-2060 (UDÁLOSTI) (ZIMNÍ HRA) V určitých případech byly zobrazovány chybné ikony požadovaného zboží.
 • RN-8187 (UDÁLOSTI) (ZIMNÍ HRA) Někdy se zobrazovala špatná částka měny.
 • RN-2042 (OBCHOD) (BONUSOVÁ LOKOMOTIVA) V některých případech, kdy už hráči vyhráli bonusovou lokomotivu, se jim stále zobrazovala v nabídkách obchodu a nešlo ji zakoupit. Tuto chybu jsme opravili.
 • RN-2030 (CHAT) Opravena chyba, která umožňovala hráčům sjet dolů i po poslední zprávě poslané do „prázdného chatu".
 • RN-4557 (VÝZKUMNÝ STROM) Přidány některé chybějící popisky u zrychlení a spolehlivosti.
 • RN-4625 (ZVUK) Opravena chyba způsobující, že se vaše nastavení zvuku neuložilo a při každém obnovení stránky se vracelo do původního stavu.
 • RN-4726 (VLAKY) (MUZEUM) Opravena nekonzistence při dvojkliku u vlaků v seznamu vlaků a v muzeu. Nyní by dvojklik u jednoho vlaku měl vybrat všechny vlaky stejného typu.
 • RN-4793 (MOBILNÍ) (IOS) (PODPORA) Přidána chybějící grafika na obrazovce s podporou.
 • RN-5281 (MOBILNÍ) (SEZNAM VLAKŮ) Odstraněna zpráva „Dostupná vylepšení: 0", která se zobrazovala v případě, že jediný vlak čí vlaky k vylepšení byl(y) v muzeu.
 • RN-4851 (MAPA) (VLAKY) Opravena chyba, která zabraňovala vagónům ve „zmizení" poté, co osobní vlak dorazil do cíle.
 • RN-4530 (VLAKY) (NÁKUP): V seznamu vlaků k nákupu se dalo proklikat až k vlaku Pollux. Jelikož Polluxe nejde koupit a lze ho získat pouze z videí, byl z tohoto menu odstraněn.
 • RN-4826 (SEZNAM VLAKŮ) (MUZEUM) Opravena chyba, která způsobovala, že po použití funkce řazení nebyl seznam vlaků seřazen.
 • RN-5136 (MOBILNÍ) (PORTRÉT) (PAMĚTIHODNOST) Opraveny překrývající se texty v informacích o cestujících v památce.
 • RN-3506 (ASOCIACE) (ŽEBŘÍČKY) Pro hráče bez asociace nebo pro běžné členy asociace (nikoli předsedy) bylo možné otevřít nespočet obrazovek stejné asociace z menu žebříčků. Tuto chybu jsme odstranili a nyní by se jednom uživateli měla v jednu chvíli zobrazovat pouze jedna obrazovka s danou asociací.
 • RN-3645 (PAMĚTIHODNOST) (NÁPOVĚDA) Opraveno stránkování v submenu nápovědy u pamětihodnosti.
 • RN-3779 (VLAKY) (NÁKUP) Opraveny nekonzistence v šipkách a spojeních ve výzkumném stromu u Hydry a Olympa.
 • RN-4831 (ASOCIACE) (PŘIPOJENÍ) (UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ) Tlačítko „Přihlásit se" ve vyskakovacím okně pro připojení se k asociaci bylo pro lepší konzistenci změněno na „Připojit se".