Pravidla hry

Tato pravidla jsou dodatkem k Všeobecným obchodním podmínkám. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek. Především do sekce 11.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel a podle toho bude také potrestán. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

1. Účet

1.1. Každý hráč může vlastnit nebo hrát pouze jeden účet na jednom herním světě.

1.2. Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Support má právo zeptat se na registrační e-mail pro ověření majitele.

1.3. Sdílení hesel je porušením pravidel a bude potrestáno. Výjimkou jsou účty s více hráči. Ty jsou povolené v případě, že hráči na daném účtu nevlastní nebo nehrají žádný jiný účet na stejném herním světě. Účty, které jsou hrané ze stejného počítače, nesmí mít stejné heslo. V případě podezření na porušení pravidel má herní podpora právo vyhodnotit situaci a přijmout nezbytná opatření, pokud je to nutné pro dodržení férové hry.

1.4. Pokus o neoprávněné získání přístupu na jiný účet je porušením pravidel. Jakékoli přihlášení, které nebylo uskutečněno majitelem účtu, bude považováno za neoprávněné. Porušení pravidel může vést k dočasnému nebo trvalému vyloučení ze hry. Náš tým se vás nebude nikdy ptát na heslo k účtu!

1.5. Neaktivní účty v Rail Nation nebudou smazány.

 

2. Netiketa

2.1. Použití jiného jazyka než příslušného a předem specifikovaného jazyka serveru nebo angličtiny ve zprávách, na chatu a v profilech hráčů je zakázané, pokud není poskytnut překlad zprávy v jazyce serveru. Jazyk serveru je určen vlajkami zemí na obrazovce při výběru serveru. Jazyků serveru může být více a jsou vždy jasně zobrazeny u každého herního světa.

2.2. Všechny odkazy na chatu, v profilu nebo na herních fórech jsou zakázané. Výjimku tvoří celé odkazy (nezkrácené) vedoucí na domény Travian Games GmbH a/nebo spolupracujících společností nebo na důvěryhodné stránky (YouTube, Wikipedia apod.). Nejsou povoleny odkazy ani na důvěryhodné stránky, pokud je na nich nevhodný obsah.

2.3. Reklamy, spam a řetězové dopisy jsou zakázané.

2.4. Zveřejňování zpráv, e-mailů nebo úryvků z chatu ve hře nebo na herním fóru bez souhlasu obou (všech) zúčastněných stran je zakázané.

2.5. Je zakázané nutit či navádět hráče ke smazání či předání účtu, nastavení zástupu, hraní dual účtu, předání hesla nebo porušování pravidel.

2.6. Využívání chyb ve hře je zakázáno a bude trestáno. Totéž platí i pro používání robotů, skriptů a podobných nástrojů, které automatizují hru či mění herní plochu. Hra se smí hrát pouze v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven pro hraní Rail Nation. Výjimkou jsou grafické balíčky.

2.7. Vydávání se za členy Rail Nation Teamu, používání vulgárních, nemorálních nebo politicky nevhodných jmen účtů či asociací je zakázané a může být trestáno i okamžitým smazáním účtu.

2.8. Podvodné vydávání se za zaměstnance Rail Nation na herních chatech a v systémech zpráv je zakázáno a bude potrestáno.

3. Administrativní předpisy

3.1. V případě porušení pravidel hry rozhoduje o trestu support team a administrátoři. Za propadlé výhry, prohrané soutěže nebo další vzniklé nevýhody v době blokace nebude v žádném případě poskytnuta náhrada. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za prémiové funkce (např. Plus účet, výzkumník, mechanik) běžící v době blokace účtu. Platící hráči nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel, ať už jde o délku blokace účtu či výši trestu.

3.2.Řešit herní prohřešky je možné pouze s týmem podpory na příslušném herním světě. Hráči můžou poslat zprávu s vysvětlením okolností prostřednictvím kontaktního formuláře (https://support.rail-nation.com/). V případě oprávněných pochybností o rozhodnutí týmu podpory mají hráči možnost požádat o prověření výše postaveným členem týmu. Záležitost bude poté prověřena.

3.3. Rail Nation Team si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry.

3.4. Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Neplatná pravidla budou změněna administrátorem co nejdříve to bude možné.

3.5. Rail Nation Team si vyhrazuje právo celou dobu chránit pohodu a férovost hry pro své hráče, především v situacích, kde vyhodnocení a prověření potenciálně škodlivé situace nebo akce silně ukazuje, že dochází k poškození hry nebo jednoho či více hráčů ve hře. V takovýchto situacích si Rail Nation Team vyhrazuje právo podniknout nezbytné kroky i v případě, že daná situace není popsána ve stávajících pravidlech hry.

4. Fair play

V případě, kdy není ze strany jednoho či více hráčů respektováno rovné a férové chování k ostatním účastníkům na různých místech ve hře, následující body budou považovány za porušení pravidel fair play a povedou k trestům ve hře:

4.1. Záměrné narušování herního zážitku ostatních hráčů prováděním následujících činností:

-Opakované používání stejných výrazů či slov (spam v jakékoli podobě)

-Zneužívání a využívání funkcí či chyb

-Urážky, očerňování, výhrůžky, veřejná obvinění nebo další sporné komentáře či akce

4.2. Hanobení nebo nezdvořilé chování směrem k jednotlivým hráčům, skupinám hráčů nebo oficiálním zástupcům hry na jednom či více herních světech bez ohledu na to, zda je hráč či skupina přítomen na daném herním světě nebo ne.

4.3. Přímé nebo nepřímé urážky náboženství, pohlaví či rasy jednoho či více hráčů na chatu nebo ve zprávách.

4.4. Používání urážlivých zkratek (platí pro pravidla 4.1., 4.2. a 4.3. v sekci Fair play).

4.5. Záměrné vytvoření dvou či více účtů jedním hráčem na jednom herním světě se záměrem manipulovat nebo zneužívat herní funkce.