Pravidla hry

Tato pravidla jsou dodatkem k Všeobecným obchodním podmínkám. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §8.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel a podle toho bude také potrestán. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

§1 Účet

§1.1 Každý hráč může vlastnit nebo hrát pouze jeden účet na jednom herním světě.
§1.2 Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. V případě pochybností o vlastníkovi účtu má support právo zeptat se na registrační e-mail.
§1.3 Předání hesla jinému hráči je porušení pravidel a bude potrestáno. Výjimkou jsou tzv. „dual“ účty. Ty jsou povolené v případě, že hráči dual účtu nevlastní a/nebo nehrají jiný účet na stejném herním světě. Účty, které jsou hrané ze stejného počítače, nesmí mít stejné heslo, jinak můžou být považovány za multiúčet.
§1.4 Pokus o neoprávněné získání přístupu na jiný účet je porušení pravidel. Jakékoli přihlášení, které nebylo uskutečněno majitelem účtu, bude považováno za neoprávněné. Toto porušení pravidel může vést k vyloučení ze hry. Rail Nation Team se vás nebude nikdy ptát na heslo k účtu!
§1.5 Každý účet musí být hrán pro svůj vlastní prospěch a nesmí sloužit pouze jako podpora pro jiný existující účet. Účty, které jsou používány k poskytnutí výhod jinému účtu (tzv. „pushing“), jsou zakázané.
§1.6 Neaktivní účty v Rail Nation nebudou smazány.

§2 Netiketa

§2.1 Hráči jsou povinni chovat se slušně. Urážky, zneucťování/hanobení a jiné nevhodné chování na jakémkoli místě ve hře nebudou tolerovány a budou potrestány.
§2.2 Použití jiného jazyka než příslušného jazyka serveru nebo angličtiny ve zprávách, na chatu a v profilech hráčů je zakázané. Jazyk serveru je určen vlajkou země na obrazovce při výběru serveru. Serverových jazyků může být více.
§2.3 Všechny odkazy na chatu, v profilu nebo na fórech jsou zakázané. Výjimku tvoří kompletní (nezkrácené) odkazy na domény Travian Games GmbH a/nebo spolupracujících společností nebo důvěryhodných stránek (např. YouTube, Wikipedia apod.). Nejsou ale povoleny žádné odkazy na stránky s nevhodným obsahem, a to ani v případě, že jde o důvěryhodnou stránku.
§2.4 Jakékoli reklamy, spam a řetězové dopisy jsou zakázané.
§2.5 Zveřejňování zpráv, e-mailů nebo úryvků z chatu ve hře nebo na fóru bez souhlasu obou (všech) zúčastněných stran je zakázané.
§2.6 Je zakázané nutit či navádět hráče ke smazání účtu, nastavení zástupu, hraní dual účtu, předání hesla nebo porušování pravidel.
§2.7 Využívání chyb ve hře je zakázáno a bude trestáno. Totéž platí i pro používání robotů, skriptů a podobných nástrojů, které automatizují hru či mění herní plochu. Hra se smí hrát pouze v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven pro hraní Rail Nation. Výjimkou jsou grafické balíčky.
§2.8 Vydávání se za členy Rail Nation Teamu, používání vulgárních, nemorálních nebo politicky nevhodných jmen účtů či asociací je zakázané a může být trestáno i okamžitým smazáním účtu.

§3 Administrativní předpisy

§3.1 V případě porušení pravidel hry rozhoduje o trestu support team nebo administrátoři. Za propadlé výhry, prohrané soutěže nebo další vzniklé nevýhody v době blokace nebude v žádném případě poskytnuta náhrada. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za prémiové bonusy nebo Plus účet běžící v době blokace účtu. Platící hráči nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel, ať už jde o délku blokace účtu či výši trestu.
§3.2 Řešit herní prohřešky je možné pouze se support teamem prostřednictvím zpráv ve hře (IGM) nebo kontaktního formuláře. V případě oprávněných pochybností o rozhodnutí support teamu můžou hráči kontaktovat Community Managera prostřednictvím e-mailu admin@railnation.cz.
§3.3 Rail Nation Team si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry.
§3.4 Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Neplatná pravidla budou změněna administrátorem co nejdříve to bude možné.