Pravidla hry

Tato pravidla jsou dodatkem k Všeobecným obchodním podmínkám. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §8.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel a podle toho bude také potrestán. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

§1 Účet

 • §1.1 Každý hráč může vlastnit nebo hrát pouze jeden účet na jednom herním světě.
 • §1.2 Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. V případě pochybností o vlastníkovi účtu má support právo zeptat se na registrační e-mail.
 • §1.3 Předání hesla jinému hráči je porušení pravidel a bude potrestáno. Výjimkou jsou tzv. „dual“ účty. Ty jsou povolené v případě, že hráči dual účtu nevlastní a/nebo nehrají jiný účetna stejném herním světě. Účty, které jsou hrané ze stejného počítače, nesmí mít stejné heslo, jinak můžou být považovány za multiúčet.
 • §1.4 Pokus o neoprávněné získání přístupu na jiný účet je porušení pravidel. Jakékoli přihlášení, které nebylo uskutečněno majitelem účtu, bude považováno za neoprávněné. Toto porušení pravidel může vést k vyloučení ze hry. Rail Nation Team se vás nebude nikdy ptát na heslo k účtu!
 • §1.5 Každý účet musí být hrán pro svůj vlastní prospěch a nesmí sloužit pouze jako podpora pro jiný existující účet. Účty, které jsou používány k poskytnutí výhod jinému účtu (tzv. „pushing“), jsou zakázané.
 • §1.6 Neaktivní účty v Rail Nation nebudou smazány.

§2 Netiketa

 • §2.1 Hráči jsou povinni chovat se slušně. Urážky, zneucťování/hanobení a jiné nevhodné chování na jakémkoli místě ve hře nebudou tolerovány a budou potrestány.
 • §2.2 Použití jiného jazyka než příslušného jazyka serveru nebo angličtiny ve zprávách, na chatu a v profilech hráčů je zakázané. Jazyk serveru je určen vlajkou země na obrazovce při výběru serveru. Serverových jazyků může být více.
 • §2.3 Všechny odkazy na chatu, v profilu nebo na fórech jsou zakázané. Výjimku tvoří kompletní (nezkrácené) odkazy na domény Travian Games GmbH a/nebo spolupracujících společností nebo důvěryhodných stránek (např. YouTube, Wikipedia apod.). Nejsou ale povoleny žádné odkazy na stránky s nevhodným obsahem, a to ani v případě, že jde o důvěryhodnou stránku.
 • §2.4 Jakékoli reklamy, spam a řetězové dopisy jsou zakázané.
 • §2.5 Zveřejňování zpráv, e-mailů nebo úryvků z chatu ve hře nebo na fóru bez souhlasu obou (všech) zúčastněných stran je zakázané.
 • §2.6 Je zakázané nutit či navádět hráče ke smazání účtu, nastavení zástupu, hraní dual účtu, předání hesla nebo porušování pravidel.
 • §2.7 Využívání chyb ve hře je zakázáno a bude trestáno. Totéž platí i pro používání robotů, skriptů a podobných nástrojů, které automatizují hru či mění herní plochu. Hra se smí hrát pouze v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven pro hraní Rail Nation. Výjimkou jsou grafické balíčky.
 • §2.8 Vydávání se za členy Rail Nation Teamu, používání vulgárních, nemorálních nebo politicky nevhodných jmen účtů či asociací je zakázané a může být trestáno i okamžitým smazáním účtu.

§3 Administrativní předpisy

 • §3.1 V případě porušení pravidel hry rozhoduje o trestu support team nebo administrátoři. Za propadlé výhry, prohrané soutěže nebo další vzniklé nevýhody v době blokace nebude v žádném případě poskytnuta náhrada. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za prémiové bonusy nebo Plus účet běžící v době blokace účtu. Platící hráči nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel, ať už jde o délku blokace účtu či výši trestu.
 • §3.2 Řešit herní prohřešky je možné pouze s týmem podpory na příslušném herním světě. Hráči můžou poslat zprávu s vysvětlením okolností prostřednictvím kontaktního formuláře (https://support.rail-nation.com/). V případě oprávněných pochybností o rozhodnutí týmu podpory mají hráči možnost požádat o prověření výše postaveným členem týmu. Záležitost bude poté prověřena.
 • §3.3 Rail Nation Team si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry.
 • §3.4 Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Neplatná pravidla budou změněna administrátorem co nejdříve to bude možné.