Představujeme prémiové průzkumy

V Rail Nation se vždy snažíme zohlednit nápady, návrhy nebo požadavky vás, hráčů. Někdy jsou tyto změny a doplňky implementovány přesně tak, jak byly navrženy. Jindy, když nám je předložen nápad nebo situace k úpravě, vymyslíme co nejkomplexnější a nejefektivnější způsob, jak jej ve hře realizovat. Prémiové průzkumy jsou jedním z těchto doplňků, které jsme sestavili na základě opakující se otázky nebo požadavku, který lze shrnout takto: Jak mohu získat zlaté zdarma?

No, pokud si myslíte, že byste si tuto otázku mohli položit sami, následujících pár řádků vás pravděpodobně bude zajímat…

 

Co jsou to prémiové průzkumy?

Stručně řečeno, průzkumy se provádějí, když chce společnost získat informace o produktu, na kterém pracuje, aby jej mohla vylepšit, nebo třeba orgány veřejné správy, které by rády přezkoumaly minulá nebo budoucí rozhodnutí. V našem případě se průzkumy nazývají „prémiové“, což znamená, že zahrnují odměnu pro účastníky, kteří odpověděli na soubor otázek.

To je v podstatě vše! Přesněji řečeno, integrovali jsme partnera, který poskytuje průzkumy pro mnoho zákazníků (průzkumy nesouvisející s Rail Nation). Výměnou za to vy, hráči, kteří na tyto průzkumy odpovíte, získáte odměnu v podobě zlatých za vaši účast.

 

Jak to funguje?

Každý den se můžete zúčastnit až 5* dotazníků poskytovaných externími partnery. Za každý vyplněný dotazník získáte zdarma zlaté na svůj herní svět, a to v závislosti na délce průzkumu a hodnotě informací ve vašich odpovědích.

Při prvním použití této funkce budete muset nejprve odpovědět na několik sociodemografických otázek, abyste si vytvořili základní profil. S tímto profilem se vám zobrazí doporučené průzkumy, z nichž si můžete vybrat a které vyhovují vaší situaci. V závislosti na průzkumu mohou průzkumníci trhu vyhledávat konkrétní cílovou skupinu. V dotazníku můžete být například požádáni, abyste uvedli svůj věk, a po první odpovědi se zastaví, protože nemusíte patřit do jimi definované cílové skupiny. Pokud se do průzkumu nekvalifikujete, nezoufejte, dostanete se k dalším! Vzhledem k tomu, že odpovědi na všechny otázky v průzkumu musí být před získáním odměny v podobě zlatých ověřeny (to může trvat až několik minut), je nezbytné, abyste se snažili na otázky vždy odpovídat poctivě. Pokud například v prvním dotazníku odpovíte, že jste 25letý muž, a ve druhém dotazníku, že jste 43letá žena, údaje budou vzájemně zkontrolovány a po ověření budete diskvalifikováni. To bohužel znamená, že nedostanete odměnu.

Po aktualizaci najdete prémiové průzkumy v obchodě ve svém herním světě.

Jedná se sice o lákavou vyhlídku, která může zrychlit váš herní postup, ale denní limit a výše odměny jsou také navrženy tak, aby nedocházelo k nerovnováze.

 

Bezpečnost a ochrana dat

Vaše osobní údaje jsou důležité a vždy musíte být opatrní a zodpovědní v tom, jaké soukromé/osobní informace jste ochotni sdílet s ostatními – a to platí i pro partnera prémiových průzkumů. Rozhodněte se, co jste ochotni sdílet a co ne: v tomto ohledu byste měli rozhodovat vy a nikdo jiný. Ujišťujeme vás, že údaje, které zadáte do prémiových průzkumů, nebudou nikdy přístupné nám v Rail Nation. Budeme pouze vědět, zda jste se průzkumů zúčastnili (abychom zajistili, že jste byli náležitě odměněni), ale obsah vašich odpovědí pro nás nebude viditelný. Zveme vás, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů našeho partnera na adrese https://www.pollfish.com/terms/respondent

Neváhejte! Je to zdarma a může vám to pomoci zrychlit váš postup ve hře nebo být malou pomocí při vzestupu v žebříčku!

Pokud budete mít jakékoli dotazy, náš tým vám je jako vždy rád zodpoví živě na našem Discordu a prostřednictvím ticketu na podporu. Tickety poslané na podporu jsou nejlepším kanálem, pokud narazíte na chybu nebo se ve hře setkáte s problémem, který vyžaduje zásah technika nebo zástupce zákaznického servisu z týmu Rail Nation.

Kompletní seznam změn aktualizace, která zahrnuje i prémiové průzkumy, najdete zde:

 

Váš Rail Nation Team

*Jelikož počet dostupných průzkumů závisí na našich externích partnerech, nemůžeme zaručit, že se budete moci zúčastnit všech pěti průzkumů každý den.