Rail Nation Aktualizace 6.6.0

 

Na cestě je mnoho vylepšení!

 

Vážení hráči,

Naše nejnovější verze obsahuje mnoho vylepšení a opravených chyb. Jak vidíte v seznamu níže, událo se toho hodně. Takže se do toho pustíme!

[OPRAVY CHYB]

[VYLEPŠENÍ]

[MOBILNÍ VERZE]

[UDÁLOSTI]

v depu lokomotiv panuje čilý ruch. Strojníci a mechanici v posledních měsících neúnavně pracovali na údržbě Rail Nation. Výsledkem jejich práce je první ze série aktualizací, které obsahují mnohá vylepšení pro Rail Nation! Pro aktualizaci 6.6.0 byl vytvořen balíček, který obsahuje vylepšení manuálního editoru jízdního plánu, tutoriálu a asociací. Zde jsou uvedeny nejdůležitější změny a vylepšení v Rail Nation:

 

Manuální editor jízdních plánů:

 • Editor jízdních plánů je nyní přehledný a intuitivní. Díky tomu by se v něm měli rychle zorientovat noví hráči Rail Nation a vylepšení využijí i pokročilí hráči.

 

Asociace:

 • Přepracovali jsme obrazovku vyhledávání asociace, aby ji noví hráči lépe pochopili. Nejlepší možnost se zobrazí na první pohled, takže nováček se k asociaci dostane rychle.
 • V nově založených asociacích je ve výchozím nastavení aktivována možnost „Automaticky přijímat nové žádosti“. Tímto způsobem více asociací automaticky přijímá žadatele a noví hráči se mohou snadněji připojit k nové asociaci.
 • V době, kdy má hráč status nováčka (2 dny), již není omezeno přecházení mezi asociacemi. Hráči se nyní mohou připojit k lepším asociacím na začátku i přesto, že se předtím připojili k jiné asociaci nebo vytvořili svou vlastní.

 

Začátek s tutoriálem:

 • Šipky nápovědy jsme zrychlili, takže se zobrazují znatelně rychleji (ale ne okamžitě).
 • Okno tutoriálu bylo přepracováno. Je nyní mnohem jednodušší a přehlednější.
 • Soutěže se generují dříve. Hráči se mohou účastnit soutěží dříve, aby tutoriál dokončili rychleji.
 • Funkce doporučeného města byla přepracována, takže se noví hráči připojují k plnějším městům.

 

Opravy Chyb

 • RN2018-5118: Aplikace již nezamrzá po namontování vylepšení bonusové lokomotivy pomocí poukazu.
 • RN2018-5499: Chat se již nepřekrývá se spodním menu.
 • RN2018-5659: Hra se již na zařízeních s větším rozlišením nezobrazuje v režimu na šířku.
 • RN2018-5985: Upraveny některé délky textů u bonusových lokomotiv.
 • RN2018-6572: V manuálně nastaveném jízdním plánu lze nyní nastavit stejný počet stanic jako v prohlížečové verzi.
 • RN2018-6592: Chat již nezakrývá funkci nahlášení hráče.
 • RN2018-6681: Po otevření podniku se již nezavírá žebříček investic.
 • RN2018-6697: Po manuálním nastavení jízdního plánu se nyní obrazovka plánu automaticky zavře.
 • RN2018-6729: Vycentrovaná obrazovka města se nyní plně zobrazuje i u tabletů s menším rozlišením.
 • RN2018-6822: Aplikace již nezamrzá po prodeji lokomotiv z muzea.
 • RN2018-6827: Aplikace již nezamrzá ani nepadá při přepínání mezi různými herními světy.
 • RN2018-6842: Obrazovka nádraží stále funguje i po ukončení režimu sledování jiného hráče.
 • RN2018-6872: Opraven problém se stavem tlačítka při ručním zadávání počtu vagónů při jejich nákupu.
 • RN2018-6964: Podrobnosti o jiném městě lze nyní otevřít prostřednictvím žebříčku.
 • RN2018-7072: Všechny lokomotivy lze nyní poslat do města a lze načíst uložené jízdní plány.
 • RN2018-7261: Hráč již nemůže omylem vstoupit do obchodu po ukončení hry, pokud je aktivní nějaká akce.
 • RN2018-7264: Nadpisy na obrazovce cestujících ve městě v holandštině se již nepřekrývají.
 • RN2018-7331: Časovače všech bonusů na nádraží již nemizí.
 • RN2018-7717: Na obrazovce aukce se nyní zobrazují všechny nadcházející osobnosti.
 • RN2018-8239: Pokud se hráč nemůže připojit k asociaci, protože musí ještě počkat 24 hodin, zobrazí se mu o tom chybové hlášení.
 • RN2018-8952: Přejmenování vlaku lze potvrdit tlačítkem Enter/Return na klávesnici, aniž by se přerušila funkce posouvání ve všech seznamech.
 • RN2018-9089: Přejmenování vlaku lze nyní potvrdit tlačítkem Enter.
 • RN2018-9109: Nádraží nyní v režimu zastupování funguje se zobrazením ve formě seznamu i grafického zobrazení.
 • RN2018-9967: Opraveny problémy s přihlašováním při delších jménech avatarů.
 • RN2018-10008: Na obrazovce údržby se správně zobrazuje efekt události levnější údržby.
 • RN2018-10722: Množství tun potřebných v závěru hry se nyní zobrazuje správně.
 • RN2018-10723: Bonus za přihlášení a extra bonus již nelze použít po skončení hry.
 • RN2018-10829: Aplikace již nespadne, pokud se zobrazí vyskakovací okno hodnocení aplikace.
 • RN2018-10833: V režimu manuálního nastavení jízdního plánu je opět přístupná celá mapa.
 • RN2018-10834: Ve scénáři Steam over Europe se bonus za starostu a prezidenta opět zobrazuje pouze ve vybraných městech.
 • RN2018-10835: Ikonka události levnější údržby se opět zobrazuje správně.
 • RN2018-11297: Partnerská města se na boční obrazovce opět zobrazují správně.
 • RN2018-11497: Dodatečná prestiž za obhajobu titulu se nyní zobrazuje v žebříčku titulů.
 • RN2018-11582: Přidán vizuální blok pro tlačítko s darováním na sídlo na obrazovce asociace v režimu zastupování.
 • RN2018-11607: Vlaky již nemizí z mapy, pokud hráč prodá vlak.
 • RN2018-11608: Po vylepšení tažné síly vlaku (přidání vagónů) se již neobjevuje nekonečná načítací obrazovka.
 • RN2018-11609: Opět funguje automatické přihlášení na poslední herní svět.
 • RN2018-11691: Nákup vlaků do muzea opět funguje.
 • RN2018-11929: Již nebude možné si podat přihlášku do vlastní asociace.
 • RN2018-12253: V podrobnostech o vlaku se opět zobrazují vlastnosti a produkční řady vlaku.
 • RN2018-12261: Časomíry v restauraci, nákupní hale a hotelu již nejsou oříznuté.
 • RN2018-12264: Obrazovka laboratoře na maximální úrovni se nyní zobrazuje správně.
 • RN2018-12275: Nákup vagonů pomocí tlačítek + a – opět funguje.
 • RN2018-12319: Bonus pro nováčky se nyní na obrazovce s čekací dobou zobrazuje pouze v případě, že má hráč status nováčka.
 • RN2018-12588: U poukazů na snížení ceny budov v bonusu za přihlášení se nyní zobrazuje správný text.
 • RN2018-12708: V přehledu epoch ve scénáři American Dream se již nezobrazují osobní vlaky.
 • RN2018-12781: Přidán chybějící text pro poukaz na okamžité dokončení budovy ve vyskakovacím okně přihlašovacího bonusu.
 • RN2018-12877: Opravena chyba zobrazení na obrazovce hotelu v italštině.
 • RN2018-12907: Opraven problém se zobrazováním nesprávné ceny zlatých u několika položek, pokud byla v obchodě aktivní sleva.
 • RN2018-12910: Opraveny překrývající se texty popisu na obrazovce jiných asociací.
 • RN2018-12920: Výzkumník se při aktivaci otočí.
 • RN2018-12952: Nyní je opět možné přidávat přílohy k ticketům na podporu.
 • RN2018-13053: Na obrazovce soutěže se průběh soutěže zobrazuje v tunách, nikoli v procentech, a cestující se již nepočítají v tunách.
 • RN2018-13278: Průběh soutěže ve widgetu se opět zobrazuje v tunách, nikoli v procentech.
 • RN2018-4535: Byly opraveny černé obrazovky na nádraží a v technologickém stromu.
 • RN2018-5189: Provedeny úpravy, které zajistí, aby se po ztrátě a obnovení připojení k chatu zprávy otevřely ve stejném tématu.
 • RN2018-6881: Oblast kolem připojených měst je viditelně osvětlená.
 • RN2018-7738: Nastavení zpráv se nyní ukládá správně.
 • RN2018-8441: Minimalizovaný chat nyní správně zobrazuje text.
 • RN2018-10828: Přepnutí do jiného herního světa by již nemělo trvat příliš dlouho.
 • RN2018-10836: Avatary a erby se opět zobrazují v žebříčku.
 • RN2018-10837: Avatary se opět zobrazují u zpráv.
 • RN2018-11243: Vlaky přesunuté do muzea lze nyní přesunout zpět s nastaveným jízdním plánem.
 • RN2018-11397: Klávesnice by již neměla překrývat pole pro zadávání textu.
 • RN2018-12014: Vylepšeno přepínání mezi mapou a obrazovkami.
 • RN2018-12332: Cena extra bonusu se nyní zobrazuje správně.
 • RN2018-12422: Výzkumné body na obrazovce s technologickým stromem se nyní aktualizují lépe.
 • RN2018-12446: Načítání technologického stromu opět funguje.
 • RN2018-12484: Kalkulátor zisků zobrazuje zboží pro podniky a města.
 • RN2018-12655: Tlačítko pro nákup vlaku opět funguje.

 

Vylepšení

 • Upraven vzhled hlavní nabídky.
 • Upraven vzhled načítacích obrazovek.
 • Přidán oranžový indikátor pro osobní zprávy.
 • Upraveno nastavení zvuku.
 • Zvuk lze nyní vypnout a zapnout také na načítací obrazovce.
 • Upraven vzhled přihlašovací obrazovky.
 • Do hlavní nabídky a načítací obrazovky byl přidán odkaz na Discord.
 • Na obrazovce laboratoře se zobrazují informace o tom, že hráč má výzkumníka.
 • Nyní je k dispozici více okamžitých odeslání.
 • Přidán ukazatel limitu výzkumných bodů, pokud již byly vyzkoumány všechny možné technologie.
 • Bonus pro spřátelenou asociaci je viditelný přímo na obrazovce podniku.
 • Název města se nyní zobrazuje na obrazovce o ukončení soutěže.
 • V přehledu loterie se zobrazují všechny ceny.
 • Vylepšena obrazovka s videem.
 • Do detailů města bylo přidáno tlačítko pro změnu domovského města.
 • Na obrazovku investic bylo přidáno zobrazení stavu nováčka.
 • Pro změnu domovského města bylo přidáno vyskakovací okno s potvrzením.
 • Přidány informace o verzi.
 • Nákup vagónů byl přesunut na konec nastavení jízdního plánu.
 • Přidán nový obchod.
 • ASOCIACE: Obrazovka byla graficky přepracována, nováčci nyní mohou přecházet, jak často chtějí, a nově založené asociace ve výchozím nastavení automaticky přijímají nové žádosti.
 • NÁPOVĚDA: U měst, podniků a pamětihodností jsou nyní k dispozici další informační tlačítka.
 • Režim manuálního nastavení jízdního plánu byl zcela přepracován.
 • Grafika byla přepracována pro lepší kontrast.
 • Bylo přepracováno i zobrazení požadovaného zboží ve městě.
 • Přidali jsme grafické rozlišení mezi zbožím aktuální a předchozí epochy.
 • Dále byly odstraněny nepotřebné objekty na mapě.
 • Pro požadované zboží je možné nastavit plán jedním kliknutím.
 • Zobrazení zůstatku na účtu bylo přepracováno.
 • REGISTRACE: Vyskakovací okno pro aktivaci účtu bylo přesunuto přímo po registraci.
 • VÝBĚR MĚSTA: Nové účty (které ještě nedokončily kolo) dostávají vylepšená doporučení měst v závislosti na počtu aktivních hráčů a pozici v žebříčku.
 • TUTORIÁL: Objevují se šipky nápovědy, zvýšila se jejich rychlost a obrazovky byly graficky přepracovány.
 • OSOBNOSTI: Osobnosti jsou nyní k dispozici už na začátku herního světa.

 

Mobilní Verze

 • Podařilo se nám pro vás také opravit následující problémy:
 • Upravena obrazovka hodnocení aplikace.
 • VLAK: JÍZDNÍ PLÁN: Načítání sady jízdního plánu době, kdy vlaky již používaly některé z vagonů, vyvolávalo obrazovku nákupu vagonu.
 • USA: METROPOLE: BOČNÍ OBRAZOVKA: Na obrazovce města se již nezobrazuje neexistující bonus starosty.
 • Zástupce: Nebyla deaktivována možnost přispět na sídlo asociace.
 • SOUTĚŽ: Soutěžní obrazovka zobrazovala procenta místo tun.
 • ASOCIACE: Mohli jste se přihlásit do vlastní asociace.
 • ASOCIACE: Nápověda pro sídlo asociace používala špatnou proměnnou pro maximální počet členů.
 • OBCHOD: BONUS ZA PŘIHLÁŠENÍ: Pro poukaz na snížení ceny budovy byl použit nesprávný textový řetězec.
 • BALÍČEK PLNOU PAROU VPŘED: Informační text pro vlaky v balíčcích zobrazoval informace na základě ostatních položek v balíčku.
 • POZVAT PŘÁTELE: Bonusy nebylo možné uplatnit a okno bylo pouze prázdné.
 • SOUTĚŽ: WIDGET: Widget průběhu soutěže zobrazoval procenta místo tun.
 • PŘIHLAŠOVACÍ BONUS: Ve vyskakovacím okně přihlašovacího bonusu chyběl text pro poukaz na okamžité rozšíření budovy.
 • MĚSTO: Nezobrazovala se partnerská města.
 • ASOCIACE: PROFIL: Při otevření profilu jiné asociace se text „Popis“ překrýval sám se sebou.
 • Výzkumník se po najmutí neotáčel.
 • USA: PŘEHLED EPOCHY: V seznamu vlaků se zobrazovaly osobní vlaky.
 • ULOŽENÍ JÍZDNÍCH PLÁNŮ: Uložené jízdní plány s více než čtyřmi, ale méně než deseti stanicemi se při ukládání zobrazovaly nesprávně.
 • SADA JÍZDNÍCH PLÁNŮ: Při ukládání sady jízdních řádů se zobrazovala nesprávná nápověda.
 • [MOB] TUTORIÁL: Výška obrazovky tutoriálu se již automaticky nezmenšuje.
 • UDÁLOSTI

 

UDÁLOSTI

Změny pro Classic Mini

 • Přípravy na nadcházející akci

 

 

Do budoucna plánujeme mnoho dalších oprav a vylepšení, ale prozatím…

 

Příjemnou hru s aktualizací 6.6.0!

 

Tvůj Rail Nation Team

 

Úplný seznam změn najdete na našem Discordu na kanále.