Aktualizace 6.6.1

 

Vážení hráči Rail Nation,

naší stálou prioritou je zlepšovat pro vás hru a v zájmu všech přinášet časté opravy a novinky. V tomto ohledu považujeme tuto další aktualizaci za velmi důležitý krok, protože odstraní mnoho chyb a přinese vítané změny, které mnozí z vás navrhli nebo doporučili ke zlepšení hratelnosti.

Věříme, že jste nejdůležitějším prvkem v životě a směřování hry, a rádi bychom vám ještě jednou sdělili, jak moc jsou pro nás vaše názory a zpětná vazba důležité. Hráči jsou jediným důvodem, proč hra existuje, a právě vy jste ta pára, která pohání motory Rail Nation!

Než vám představíme kompletní seznam změn, rádi bychom vám představili několik nejdůležitějších informací, které tato aktualizace přinese.

 

Tyto herní změny budou zavedeny s cílem zlepšit váš zážitek a počítáme s tím, že nám zejména vaše zpětná vazba pomůže pochopit, zda jsme „udeřili hřebíček na hlavičku“, nebo zda potřebujeme ještě pár úprav:

 • „Extra bonus“ bude zaveden na všech herních světech při jejich příštím restartu.
 • U scénáře American Dream bylo částečně změněno vyvážení hry, takže frakce v závěru hry nezískají 5 000 bodů, ale 3 000. Tato změna bude platit od příštího restartu serveru.
 • Události „přesčas“ a „stávka“ byly vylepšeny a jejich umělá inteligence byla posílena pro celkově příjemnější výsledek. I tato změna bude platit od příštího restartu každého serveru.

Kromě těchto změn jsme také přepracovali tutoriál, který zůstal o něco kratší a poutavější:

 • Původní průběh tutoriálu byl sice zachován, ale byl zkrácen odstraněním kroků nepotřebných k pochopení hry.
 • Počet výzkumných bodů potřebných k vylepšení lokomotivy byl snížen, aby byla zachována ucelenost tutoriálu.
 • Celková odměna, kterou je možné získat během tutoriálu, byla oproti předchozí verzi mírně zvýšena.Všechny změny v tutoriálu budou aktivovány v nově startujících herních kolech.

Oblíbený a pohodlný nástroj umožňující provádět hromadné akce s lokomotivami (např. nastavení více plánů a servis nebo vylepšení několika lokomotiv najednou) byl nyní zpřístupněn všem hráčům. Jelikož byl před touto změnou Plus účet jediným způsobem, jak využívat tento nástroj, rozhodli jsme se přidat ke všem budoucím aktivacím Plus účtu jeden los navíc zdarma.

 

Zde je kompletní seznam změn v této aktualizaci:

(* = pouze od příštího restartu)
 • (TUTORIÁL) Mnoho textů a kroků bylo přepracováno pro rychlejší a poutavější zážitek.*
 • (TUTORIÁL) Celkově byly mírně zvýšeny odměny získané ve všech krocích.*
 • (TUTORIÁL) Bylo sníženo množství výzkumných bodů potřebných k vylepšení lokomotivy v tutoriálu, aby byl průchod tutoriálem plynulejší.*
 • (TUTORIÁL) Bylo odstraněno několik zbytečných kroků, aby se zvýšilo tempo průchodu.*
 • (PŘEDREGISTRACE) Doba blokování slotu pro předem registrované hráče byla zkrácena ze 72 na 24 hodin.*
 • (EXTRA BONUS) S dalším restartem serveru bude v každém herním scénáři zpřístupněn denní extra bonus.*
 • (EXTRA BONUS) Bonus k soutěžím bude odstraněn 24 hodin před začátkem závěru hry.*
 • (AMERICAN DREAM) Počet bodů pro frakci v závěru hry byl snížen z 5 000 na 3 000.*
 • (NOVÁČKOVSKÝ BONUS) Bonus byl změněn z garantovaného příjmu za tunu na dvojnásobný příjem za tunu.*
 • (UDÁLOSTI) Události „přesčas“ a „stávka“ byly upraveny pomocí posílení umělé inteligence pro lepší výsledky a celkově příjemnější hraní.*
 • (PRESTIŽ) Prestiž získaná ze skladů a přístavů byla snížena o 75 %.*
 • (HROMADNÉ AKCE) Hromadné akce byly zpřístupněny všem hráčům. Jako kompenzace bude ke všem nově aktivovaným Plus účtům přidán další los.*
 • (PLATFORM X) Do běžné hry (všechny scénáře) bude přidáno několik prvků z prostředí „Platform X: Titans of Economy“*:
  • Aukce osobností se zkrátí ze 120 na 60 minut
  • Bonus za prestiž domovského města se zvýší z 10 000 na 50 000
  • Vlaky budou po mapě jezdit rychleji (vizuálně)
  • Zvýší se limity pro banky nižší úrovně
 • (NAČÍTACÍ OBRAZOVKA) Před vstupem na herní mapu je nyní možné zapnout/vypnout zvuk.
 • (MOBIL) Výchozí zobrazení nádraží je nyní „grafické“ (namísto „seznamu“).
 • (VÝZKUM) Viditelnost výzkumných bodů byla přepracována tak, aby nyní lépe ukazovala poměr mezi aktuálními body a limitem na stránce s výzkumným stromem.
 • (UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ) Bylo odstraněno vyskakovací okno s potvrzením při nákupu lokomotivy.
 • (AMERICAN DREAM) Předregistrovaní hráči, kteří se k serveru připojí až poté, co je jejich město dobyto opačnou frakcí, již nebudou měnit frakci, když jejich město dobude druhá frakce.*
 • (MOBIL) Důležitá upozornění v seznamu vlaků mají nyní barevné ukazatele s podrobnými informacemi.
 • (ŠOTOUŠI) Nahradili jsme 10 „starých“ šotoušů znázorňujících členy týmu, kteří již pro Rail Nation nepracují, 10 „novými“ šotouši (hráči, kteří vyhráli různé výzvy):
  • Šotouš 01: BJHawk
  • Šotouš 02: yansi
  • Šotouš 03: Λπѧĩעλђ
  • Šotouš 04: Sechzga
  • Šotouš 06: Naike
  • Šotouš 09: Nighttrain
  • Šotouš 12: Zlooou
  • Šotouš 15: Feuermelder
 • RN-2056 (ASOCIACE) Dvě kliknutí na „přijmout pozvánku" pro vstup do asociace již nevyhodí rekruta z asociace.
 • RN-1998 (ASOCIACE) V některých případech se někteří členové nepočítali jako plnohodnotní členové, což by se nyní již nemělo stávat.
 • RN-2328 (LOTERIE) Hráč již nebude dostávat výzkumné body z loterie, pokud je jeho limit výzkumných bodů aktuálně naplněn -- před touto opravou by o body navíc přišel.
 • RN-2212 (MOBIL) Extra bonus se již nezobrazuje s „0" u ceny.
 • RN-4549 (MOBIL) Chat by se již neměl zobrazovat průhledně pod režimem manuálního nastavení plánu.
 • RN-2046 (TRATĚ) Cena zobrazená za prodloužení trati bude odpovídat přesné ceně, kterou hra skutečně účtuje -- dříve se v určitých situacích mohla cena zobrazovat vyšší, než jakou hráči zaplatili.
 • RN-1994 (OSOBNOSTI) (ZLATÉ) Byla opravena chyba, která způsobovala, že se při aktivní osobnosti na snížení cen prémiových funkcí zobrazovaly nesprávné ceny zlatých.
 • RN-2038 (HRA) Poukazy již nezakrývají skutečnou cenu lokomotivy.
 • RN-2209 (JÍZDNÍ PLÁN) Odhadované jízdní doby by se již neměly lišit od skutečných časů potřebných pro jízdu vlaků -- opraveno 24. května.
 • RN-2210 (EXTRA BONUS) (ZÁSTUPCE) Pokud má zastupující i zastupovaný hráč aktivní extra bonus, zobrazí se bonus zastupujícího hráče, nikoli bonus zastupovaného hráče.
 • RN-2211 (EXTRA BONUS) Po aktivaci bonusu „100% spolehlivost" a režimu „sledování ostatních hráčů" bylo možné, aby se na vlacích ostatních hráčů zobrazoval vlastní bonus hráče i přesto, že ostatní hráči tento bonus neměli aktivní. To by se již nemělo stávat.
 • RN-2049 (EXTRA BONUS) (ZÁSTUPCE) (TRATĚ) Cena za tratě někdy zobrazovala „bonusovou" cenu z předchozího zastupování -- k tomu by již nemělo docházet.
 • RN-2213 (NÁDRAŽÍ) Časy generování výzkumných bodů by se nyní měly zobrazovat správně.
 • RN-2039 (VLAK) (MUZEUM) (JÍZDNÍ PLÁN) Vlaky již nebudou neviditelné, pokud je použita okamžitá reaktivace z muzea a vlak měl při odeslání do muzea jízdní plán.
 • RN2051 (VIDEA) Již by se nemělo stávat, že se video „ztratí" při výběru bonusu budovy při přechodu z prvního videa na bonusové -- to se někdy stávalo při přechodu na nádraží jiného uživatele pro zhlédnutí dalších videí.
 • RN-2053 (HUD) (MENU) Tlačítka spodní nabídky (asociace, doručená pošta apod.) by nyní měla reagovat správně ve všech případech.
 • RN-2728 (PO ZÁVĚRU HRY) Byl opraven problém, který hráčům znemožňoval přihlášení po skončení závěru hry.
 • RN-4544 (VLAKY) Bylo opraveno několik problémů, kvůli kterým občas z mapy mizely vlaky.
 • RN-4574 (MANUÁLNÍ JÍZDNÍ PLÁN) Byly upraveny ikony pro nakládání a vykládání, například jejich pozadí, a byl zvýšen kontrast tlačítka pro jízdní plán, aby bylo lépe viditelné.
 • RN-4576 (MANUÁLNÍ JÍZDNÍ PLÁN) U zboží, které není požadováno v žádném z připojených měst či podniků, bude možnost nakládky odstraněna. Bude se zobrazovat zpráva: „Zboží zatím nelze vyzvednout, protože ho žádné město nevyžaduje."
 • RN-4596 (MANUÁLNÍ JÍZDNÍ PLÁN) Přepravy ze skladů a přístavů by nyní měly fungovat správně ve všech případech.
 • RN-4619 (MANUÁLNÍ JÍZDNÍ PLÁN) V režimu manuálního nastavení jízdního plánu by se po najetí na město nebo pamětihodnost měla opět zobrazit nápověda, která dříve chyběla.
 • RN-4622 (MOBIL) (MANUÁLNÍ JÍZDNÍ PLÁN) Stejná chyba chybějící nápovědy byla opravena i v mobilním režimu.
 • RN-4707 (OBCHOD) Všechny dostupné platební metody by se měly zobrazovat při prvním zobrazení obchodu na každém herním světě.