Vyber svou oblíbenou funkci

Vážení hráči,

děkujeme vám za mnoho návrhů nových funkcí! Prošli jsme všechny nápady a mnohé z nich jsme přidali na náš seznam. Některé z vašich návrhů už dokonce existovaly jako koncepty na stole našeho herního designéra.

Nakonec jsme se shodli na 5 favoritech, pro které nyní můžete hlasovat! Vyberte si funkci, která se vám líbí nejvíc, a tu pak tým vyvíjející Rail Nation přidá do hry během následujících týdnů! Anketa bude probíhat do 25.05.2018.

1. Výhody produkčních řad

Každá produkční řada bude mít drobnou individuální výhodu v jedné ze čtyř kategorií – rychlost, zrychlení, spolehlivost či tažná síla (tažná síla pouze v pozdějších epochách, jinak by výhoda byla příliš velká). Zatímco jedna produkční řada může mít o 3 km/h vyšší maximální rychlost, jiná nabídne o 5 % vyšší spolehlivost či další bod zrychlení. To znamená, že přepínání mezi produkčními řadami vám může přidat vteřiny nezbytné pro výhru v soutěži nebo zvýšit výdělek.

Za návrh děkujeme hráči Letnab.

2. Soutěže asociací

Asociace, které jsou na podobných místech v žebříčku, by jednou týdně bojovaly proti sobě navzájem v soutěži asociací. Asociace, která by dokázala vygenerovat nejvyšší zisk během jedné hodiny, by vyhrála soutěž a získala hlavní cenu. Ostatní asociace by získaly o něco nižší odměny.
Odměny by zahrnovaly např. zkrácení čekacích dob nebo rychlejší lokomotivy pro všechny členy asociace na jeden den.

Za návrh děkujeme hráči Hub3rt.

3. Widget pamětihodnosti (pouze pro scénář Steam over Europe)

Ve hře by mohl být widget pro pamětihodnosti, podobný tomu pro města. Umožňoval by hráčům sledovat rozvoj všech připojených pamětihodností a přímý přístup k nim, případně vycentrování na mapě. Vždy by se zobrazovaly investice, cestující a tři nejžádanější typy zboží (včetně vašeho umístění v žebříčku).

Za návrh děkujeme hráči Uvir.

4. Přeprava cestujících s kariérní lokomotivou

Bylo by možné vyzkoumat vylepšení kariérní lokomotivy, které by umožnilo přepravu cestujících. Toto vylepšení by následovalo po zboží pro 6. epochu a stálo by 3000 technologických bodů. Tažná síla by byla rovna desetinásobku tažné síly vagónů.

Za návrh děkujeme hráči Torsten Brehmer.

5. Rozdělení laboratoře

Při zvyšování úrovně laboratoře by si hráči mohli vybrat, jestli chtějí zvýšit rychlost výzkumu (např. jeden výzkumný bod každých 70 minut místo 70 za 1 000 000 $) nebo zvýšit kapacitu výzkumných bodů (např. 16 bodů místo 14 za 500 000 $). První možnost by byla výhodná pro hráče, kteří jsou častěji online, zatímco druhá by pomohla těm, kteří se přihlásí jen jednou či dvakrát denně.

Za návrh děkujeme hráči Wunsiedl.

Nápady, které se nedostaly do top 5, samozřejmě nejsou zapomenuty! Po jejich zhodnocení bylo mnoho z nich přidáno na seznam nápadů našeho herního designéra Bruna.

Těšíme se na vaše hlasy!
Rail Nation Team