Feedback Loop – City Project – Reply

Feedback Loop – odpovědi

Téma: Městský projekt

 

Vážení hráči,

 

nejprve bychom vám všem chtěli poděkovat za zasvěcenou, poučnou a podrobnou zpětnou vazbu, která se k nám dostala prostřednictvím této nové verze naší Feedback Loop a také během zajímavých květnových AMA!

S velkým nadšením a očekáváním jsme hltali každé jednotlivé slovo, které jste nám sdělili. Závěr je takový, že ačkoli se většině myšlenka městského projektu opravdu líbí, naši nároční členové komunity si všimli několika oblastí, které vyžadují další pozornost.

Pevně se držte, protože máme radost z toho, že se nejen budeme zabývat vašimi připomínkami, ale také vám slibujeme některé změny vyvážení inspirované vašimi neocenitelnými podněty.

Ve skutečnosti to není jen slib, je to skutečnost, protože některé změny vyvážení jsme již připravili – a hádejte, co? Příští týden se o nich budete moci přesvědčit na vlastní oči!

Zůstaňte tedy na příjmu a těšte se na nadcházející Product Care 6, která je již za rohem.

Nejdříve se však ponořme do jádra věci – do odpovědí na vaši zpětnou vazbu!

Berte prosím na vědomí, že většinu vašich ohlasů a otázek jsme sloučili do několika postřehů, neboť mnozí z vás vyjádřili podobné pocity. Koneckonců – to, po čem skutečně toužíte, jsou odpovědi.

 

Zpětná vazba: 

Jedním z největších problémů, na který mnozí z vás narazili, bylo to, že počet bodů potřebných k odemčení bonusů se velmi rychle zvyšoval, což vedlo k tomu, že po 1. epoše už nikdo do městského projektu nepřispíval.

Odpověď:  

Click here!

Děkujeme všem, kdo pečlivě sledovali body a poslali nám tuto cennou zpětnou vazbu!
O této nerovnováze jsme se dozvěděli poměrně rychle po spuštění městského projektu na herních světech [Fast Forward]. Nejen díky tomu, že jste nám všichni předali své postřehy, ale také díky našim vlastním pozorováním při vyhodnocování této nové funkce.
Proto jsme investice výrazně přepracovali, jak uvidíte již příští týden! Náklady se výrazně sníží a v pozdějších epochách budete na jeden bod potřebovat mnohem méně peněz.
 

 


Zpětná vazba:  

Na tento problém navazuje jeho menší bratříček, směnný kurz bodů za peníze. Mnozí z vás poukazovali na to, že podobně jako počet bodů potřebných k odemčení cíle, i počet peněz potřebných k výměně za jeden bod se příliš rychle zvyšuje. Zatímco na začátku je množství potřebných peněz ještě snesitelné, kvůli zvýšení ceny jednoho bodu při průchodu epochami se cena také dostala za příliš krátkou dobu poměrně vysoko.

Odpověď:  

Click here!

Dobrá zpráva: tohle jsme také přepracovali. Vyzkoušíte si to společně s dalšími aktualizacemi Product Care 6.
Nejenže jsme snížili peněžní náklady na jeden bod příspěvku ve 2. až 6. epoše, ale také jsme se znovu důkladně podívali na směnný kurz pro použití poukazů k příspěvku na městský projekt. To znamená, že se zvýšil počet bodů, které získáte za použití některých poukazů, a snížil se počet peněz potřebných na jeden bod pro 2. až 6. epochu.
 

 


Zpětná vazba:  

Některým z vás se nelíbilo, že bonusy byly ukryté a k odhalení došlo až ve chvíli, kdy se vám podařilo odemknout a aktivovat předchozí bonus.  

Odpověď:  

Click here!

Prozatím máme v plánu nechat bonusy skryté tak, jak jsou nyní. Není to zatím pevně stanoveno, ale možná se vás na to někdy v budoucnu zeptáme v nějakém dotazníku.  

 


Zpětná vazba:  

Od některých z vás jsme četli, že si myslíte, že bonus k čekacím dobám by se měl rozšířit i mimo podniky patřící k městu, které odemklo bonus. Uvítali byste spíše, kdyby byl bonus aplikován všem hráčům ve městě.  

Odpověď:  

Click here!

Když jsme vyvíjeli tento nápad, chtěli jsme, aby byly bonusy pro konkrétní město, ne pro hráče, kteří by je mohli využít kdekoli mimo město, které bonus odemklo. Proto v současné době neplánujeme žádnou změnu. Jsme si vědomi toho, že ne všechna města mají všechny podniky, ale i přesto je tento bonus pro město výhodný.  

 


Zpětná vazba:  

Někteří z vás si dělali starosti, že bonusy městského projektu nebyly odemčeny na herních světech Fast Forward kvůli vysoké rychlosti (4x).  

Odpověď:  

Click here!

Rychlost herního světa ve skutečnosti není problém, protože vydělané peníze, trvání bonusů apod. je přizpůsobené tak, aby odpovídalo rychlosti herního světa. Potíž byla spíše v tom, co jsme zmínili už dříve – ceny jednotlivých cílů a směnné kurzy nebyly optimální.  

 


Zpětná vazba:  

Mnohým z vás se líbilo, že výběr domovského města je nyní nutné promýšlet opatrněji kvůli 24hodinové blokaci před další možnou změnou domovského města. Někteří z vás dokonce říkali, že to vyžaduje taktické myšlení a dodává příjemný adrenalin.
Další hráči ale z této funkce nebyli nadšení, nebo byli toho názoru, že by to na rychlejších herních světech nemělo být 24 hodin.
 

Odpověď:  

Click here!

Hlavním důvodem, proč byl vytvořen limit 24 hodin, bylo zabránit přeskakování z města do města a vybírání speciálních bonusů, které jsou určené pouze hráčům, pro něž je dané město domovským. Jak někteří hráči poznamenali, máme pocit, že skutečnost, že již nemůžete bez omezení měnit domovská města tak často, jak chcete, přidává trochu další výzvy a plánování. Což je něco, co by mělo být právě pro vás! 

 


Zpětná vazba:  

Několikrát jsme četli, že by se vám líbilo, kdybychom nabídli něco ve stejném stylu pro památky na herních světech se scénářem Steam over Europe.  

Odpověď:  

Click here!

V přípravě je také nápad poskytnout zvláštní bonus pro památky. Zatím však nejsme úplně u konce, takže ještě bohužel nemůžeme odhadnout, kdy na tom zapracujeme.  

 


Zpětná vazba:  

Někteří z vás si stěžovali na „ztrátu“ svých příspěvků po rozšíření města na další úroveň, aniž by byl odemčen bonus. Zmiňovali jste, že by mělo dojít k vrácení příspěvků, alespoň v podobě peněz.  

Odpověď:  

Click here!

Příspěvek není nikdy 100% ztracen, protože získáváte prestiž za umístění v žebříčku přispěvatelů. Proto jsme se rozhodli nezavádět vracení příspěvků.  

 


Zpětná vazba:  

Někteří z vás měli pocit, že směnný kurz výzkumných bodů je příliš nízký a že by výzkumné body měly mít vyšší hodnotu. 

Odpověď:  

Click here!

Směnný kurz výzkumných bodů jsme takto nastavili záměrně. Základní myšlenkou bylo, abyste měli jak využít přebytečné výzkumné body na konci epochy. Proto v současné době neplánujeme žádnou úpravu.  

 


Zpětná vazba:  

Četli jsme několik ohlasů, ve kterých byli hráči trochu rozladěni tím, že můžete sbírat body prestiže tím, že přispíváte na městské projekty. Obávali se, že bohatší hráči jezdící na prestiž by mohli aktivovat městské bonusy, přičemž by aktivaci bonusů měli spíše kontrolovat členové města. Kdyby neexistovala odměna v podobě prestiže za tyto příspěvky, hráči jezdící na prestiž by nepřispívali a nezajímali by se o bonusy.

Odpověď:  

Click here!

Ačkoli chápeme, že to může vyvolávat obavy, zatím jsme si nevšimli, že by se něco takového dělo. Celá myšlenka spočívala v tom, že každý může přispět a něco z toho mít. Bohatí hráči by to dělali kvůli prestiži, členové města kvůli bonusům. Hráči jezdící na sebe pomáhají městu odemykat bonusy. Dokonce to má „vyrovnávací efekt“, kdy čím více přispívají členové města, tím více musí přispívat i volně jezdící hráči, aby získali více prestiže, což městu ještě více usnadňuje odemknutí dalších bonusů! 

 


Zpětná vazba:  

V návaznosti na výše uvedenou zpětnou vazbu se někteří hráči domnívali, že bonusy by se měly vztahovat pouze na ty, kteří přispěli, a ne na všechny. Domnívají se, že kdybyste mohli z bonusu mít prospěch pouze v případě, že přispíváte, přispívalo by jich více. 

Odpověď:  

Click here!

Je nám líto, že ti, kteří tuto zpětnou vazbu poskytli, ve skutečnosti nepochopili cíl této funkce. Tato funkce má být určena pro všechny. Cílem je být nezištný, pomoci méně aktivnímu hráči nebo nováčkovi. Udělat něco hezkého, i když z toho třeba nemáte žádný prospěch, protože třeba nejste online, když je bonus aktivován, nebo vás odměna nezajímá. Samozřejmě, že můžete přispět ve svůj prospěch, ale přece není na škodu, že z toho budou mít prospěch i ostatní? Tato funkce je pro týmového ducha! 

 


Zpětná vazba:  

Několik z vás se nám ozvalo, že se vám nelíbí některé bonusy, které můžete využít. Jsou příliš slabé, příliš krátké nebo vás prostě nezajímají.  

Odpověď:  

Click here!

Chápeme, že ne každý bonus je pro každého jeho šálkem čaje. Tím se trochu vracíme k cíli městského projektu, jímž je zvýhodnit ty, kteří třeba nemají tolik jako ostatní. I když vás osobně poukazy na vagony nemusí zajímat nebo se vám stane, že v době, kdy konkrétní bonus běží, nejste online, neznamená to, že někdo jiný by nemusel mít radost, že dostane nějaké vagony navíc, nebo že někdo, kdo je zrovna online, nebude mít z aktivovaného bonusu prospěch. Někdy nastane zlatý okamžik, kdy se na vás usměje štěstí a vy získáte perfektní bonus v perfektní chvíli; jindy se může stát, že budete mít bonus, který by sice bylo hezké mít, ale nakonec ho v konkrétní situaci, ve které se nacházíte, nepotřebujete.

Většina bonusů je v různých úrovních, takže mají 3 různé doby trvání a dokonce i různá %. To znamená, že je potřeba trochu štěstí, abyste narazili na bonus vyšší úrovně s nejdelším trváním a největším %, a trochu smůly, abyste narazili na bonus, který má nejkratší trvání a zároveň nejnižší %.

Šance jsou nastaveny takto:

  • Střední doba trvání: 50 %
  • Krátká doba trvání: 25 %
  • Dlouhá doba trvání: 25 %

 

Doba trvání je upravena podle rychlosti herního světa následovně:

  • Fast Forward 4x speed: 2/4/6 hodin
  • 2x speed: 3/6/12 hodin
  • 1x speed: 6/12/24 hodin

 

Přesto máme v rukávu několik dalších bonusů, které zvažujeme do městského projektu někdy přidat. Zatím však nemáme pevný časový plán. To zahrnuje i představu odměn, které jsou výhodné právě pro hráče, kteří přispěli.

 


Zpětná vazba:  

Jeden z vás podotkl, že komoditní řetězec bauxit – hliník – sportovní zboží v Manchesteru ve scénáři SoE má podniky pojmenované „Dublin“ a tím pádem na ně nelze využít bonus z Manchesteru.  

Odpověď:  

Click here!

Toto konkrétní zboží může být o něco blíže, nicméně Manchester má svůj vlastní podnik na jihu. Je blíže k Manchesteru, zatímco ten zmíněný hráčem je blíže k Dublinu.  

 


Zpětná vazba:  

A jako poslední zpětnou vazbu od vás tu máme, že někteří napsali, že mají pocit, že městský projekt je jen funkce, která umožňuje lovcům prestiže přímo „kupovat“ prestiž.  

Odpověď:  

Click here!

Sice platí, že ano, mohou získat prestiž zdánlivě snadným způsobem, ale stále jde o to, že při tom prospívají celému městu tím, že mu odemykají bonusy.
Jsme si jisti, že s nadcházejícími změnami vyvážení budete moci lovcům prestiže dát co proto
😉  

 

Jsme zvědaví, co si o změnách vyvážení myslíte, takže nezapomeňte městský projekt vyzkoušet i po nahrání Product Care 6!

 

Váš Rail Nation Team